BASES – CONCURSO FACEBOOK “FESTA DE DISFRACES”

HÍPICA PRADO VENTURA (en diante “PRADO VENTURA” ou “a Organización”) con C.I.F. G-32700259 con domicilio social en O Aparral, Casas Ermas, s/n,  15327 As Pontes de García Rodriguez (A Coruña) organiza un Sorteo Promocional de ámbito autonómico denominado “Festa de Disfraces” (en diante “Sorteo Entroido”) consistente en premiar a unha (1) persoa gañadora coa entrega dun Read more about BASES – CONCURSO FACEBOOK “FESTA DE DISFRACES”[…]